De kleine lettertjes

Voor het laatst gewijzigd januari 2019


Verzending en levering

Alle zendingen worden als brievenbuspost verzonden via onze transporteur CoolRunner en daarna overgedragen aan PostNL of Bpost. De zending wordt doorgaans binnen 5-6 werkdagen bezorgd. Tijdens vakantieperiodes of feestdagen kan een langere levertijd gelden.

Bestellingen worden rechtstreeks verstuurd naar het leveradres dat je aan ons hebt doorgegeven. LET OP: Als het pakket niet door de brievenbus past, gaat het naar het dichtstbijzijnde pakketpunt. Je ontvangt bericht dat je het pakket daar kunt ophalen. Indien het pakket niet binnen 10 dagen in ontvangst is genomen, wordt het naar ons teruggestuurd. Ingeval je het pakket niet binnen de genoemde tijd ophaalt en je de bestelling wilt annuleren, zullen de verzendkosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag.

Wij versturen bestellingen naar Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Groenland, de Faeröer, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Moldavië, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Nederland, België en Luxemburg. De producten kunnen helaas niet bij ons worden afgehaald.

Nadat we jouw bestelling hebben verzonden ontvang je een e-mail met een Track & Trace-nummer waarmee je de bezorging van jouw pakket kunt volgen. Dit Track & Trace-nummer wordt actief zodra je pakket is aangekomen en geregistreerd in het sorteercentrum van PostNL of Bpost.

Retour/herroepingsrecht

Aangezien ieder product voor elk kind uniek en persoonlijk wordt gemaakt, is het helaas niet mogelijk om de producten te retourneren. Het is dan ook belangrijk om tijdens het plaatsen van de bestelling de ingevoerde gegevens goed te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen in het eerste uur na plaatsing van de bestelling worden doorgegeven via de link in de bestelbevestiging. Een uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, gaan we met jouw product aan de slag. Is het niet gelukt om de wijzigingen tijdig door te geven, neem dan contact op met onze klantenservice. Omdat de bestelling speciaal voor jou op maat wordt gemaakt, kan deze niet worden geannuleerd.

Zie hiervoor tevens de EU wetgeving over gepersonaliseerde producten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/

Betaalinformatie

Alle prijzen staan vermeld in € en zijn inclusief btw. Onze Nederlandse klanten kunnen op MijnLiefsteBoek.nl betalen met iDEAL, Credit Card, Klarna en Apple Pay. Onze Belgische klanten kunnen betalen met Bancontact, Credit Card en PayPal. Wij innen het bedrag van je bestelling uiteraard pas na het versturen van de bestelling.

Veiligheid

We maken bij alle betalingen gebruik van Ayden. Ayden maakt encrypties van al jouw bankgegevens via het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit houdt in dat jouw kaartnummer of andere informatie die tijdens de transactie wordt verstrekt niet door onbevoegden kan worden afgelezen. De op MijnLiefsteBoek.nl verstrekte informatie wordt enkel en alleen bewaard om jou als klant van dienst te kunnen zijn en jouw product te kunnen leveren. De betaling en het invoeren van jouw kaartgegevens gebeurt rechtstreeks binnen Ayden. Daarom zijn jouw kaartgegevens 100 % veilig bij Ayden. Niemand anders heeft toegang tot jouw gegevens, ook Mijn Liefste Boek niet.

Mailing en marketing

Als onderdeel van onze dienstverlening sturen wij jou een bevestiging van de bestelling, een factuur en een bevestiging van de verzending van je bestelling. Indien je binnen één uur na het plaatsen van de bestelling je gegevens hebt gewijzigd, sturen we je tevens een bevestiging van de gewijzigde bestelling.

Algemene voorwaarden

Doel en omvang

In deze voorwaarden staan de nadere voorwaarden vermeld voor de levering van de producten en diensten van MijnLiefsteBoek.nl. Bij iedere aankoop dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. MijnLiefsteBoek.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, waarbij die wijziging tevens voor reeds geplaatste bestellingen geldt.

Prijzen en betaling

Alle prijzen op MijnLiefsteBoek.nl zijn inclusief btw. Ook worden er verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. Betaling vindt plaats bij afronding van de bestelling via de op de website vermelde betaalwijzen.

Het bedrag wordt afgeschreven zodra je bestelling in productie gaat.

Levering en vertraging

Levering vindt plaats zodra het product gereed is. Doorgaans wordt een product binnen 2-3 werkdagen nadat de bestelling werd geplaatst, klaargemaakt en verzonden. Je hebt als klant het recht om jouw bestelling ongedaan te maken ingeval de levering van een bestelling aanzienlijk vertraagd is. Er is sprake van aanzienlijke vertraging wanneer de overeengekomen levertijd met 30 werkdagen is overschreden. Ingeval de levering is vertraagd wegens omstandigheden waar Mijn Liefste Boek geen verantwoordelijkheid voor draagt (inclusief vertraging of gebrekkige levering zijdens toeleveranciers, vertraging zijdens de klant en gebrekkige medewerking zijdens de klant), vormt de vertraging geen verhaalmiddel voor de klant wegens de niet-naleving van de verplichtingen, en vormt de vertraging evenmin reden tot beëindiging van de koopovereenkomst zijdens de klant.

Ingeval de bezorging wordt vertraagd of verhinderd wegens overmacht, kan Mijn Liefste Boek daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ingeval er sprake is van omstandigheden waarvoor Mijn Liefste Boek geen verantwoordelijkheid draagt, die ertoe leiden dat naleving van de leveringsverplichting zijdens Mijn Liefste Boek duurder uitvalt, is Mijn Liefste Boek niet verplicht die na te komen. Indien een bestelling aantoonbaar op tijd door Mijn Liefste Boek is verzonden (volgens de overeengekomen levertijd), kan Mijn Liefste Boek niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de bezorging door de post- en vervoersbedrijven of een kwijtgeraakt pakket. De klant kan zich nimmer beroepen op vertraging van reeds bezorgde producten.

Eigendomsrecht en voorbehoud

De klant verwerft pas het eigendomsrecht over het fysieke exemplaar van een product wanneer de koopsom volledig aan Mijn Liefste Boek is voldaan. Alle producten van Mijn Liefste Boek blijven diens eigendom totdat volledige betaling daarvoor is ontvangen. Nadat het eigendomsrecht op de klant is overgegaan, behoudt Mijn Liefste Boek zich het recht voor om het vervaardigde product als voorbeeld te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Reclameren en gebreken

Mijn Liefste Boek is niet aansprakelijk voor fouten die niet schriftelijk door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd uitgevoerd. Ingeval blijkt dat de levering gebreken kent of fouten bevat, dient de klant hierover binnen een redelijke termijn te reclameren door rechtstreeks contact op te nemen. Mijn Liefste Boek is gerechtigd te trachten een gebrek te herstellen voor zover dit binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en voor zover blijkt dat Mijn Liefste Boek aansprakelijk kan worden gehouden voor de fout.

NB: De kleuren in het uiteindelijke gedrukte product kunnen afwijken van de kleuren zoals die op een scherm worden getoond, en deze kleurenvariatie kan niet als een fout worden beschouwd. Op gelijke wijze geldt dat de huidskleuren en haarkleuren zoals die tijdens het bestelproces te zien waren, niet exact overeenkomen en kunnen variëren al naar gelang de illustraties op of in onze verschillende producten.

Voorts geldt een reclamatieperiode van 2 jaar zoals volgt uit de Europese consumentenwetgeving.

Beperkte aansprakelijkheid

Ingeval van vertraging, of ingeval van gebreken in de afgeleverde producten, is Mijn Liefste Boek niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden. Voorts is Mijn Liefste Boek enkel verplicht tot het betalen van schadevergoeding aan de klant ingeval van verlies of schade die is ontstaan als gevolg van grove onachtzaamheid of opzettelijke gedragingen. Mijn Liefste Boek is niet aansprakelijk voor indirecte schade of directe schade, indien die voortvloeien uit vertraging, verloren gegevens of gederfde inkomsten.